Współpracujemy z

Anna Para - Twója kancelaria prawnicza

Telewizja przemysłowa

Systemy telewizji przemysłowej to zespół urządzeń służących do obserwacji i rejestrowania obrazu.


Kamera telewizyjna to oko współczesnych systemów ochrony. Oko, wyposażone w doskonałą pamięć oglądanych obrazów w postaci rejestratora.


Nic więc dziwnego, że coraz częściej systemy obserwacji telewizyjnej (CCTV) znajdują zastosowanie w newralgicznych punktach różnych obiektów. Nie chodzi tu wyłącznie o rejestrację napadu lub kradzieży połączonej z włamaniem. Właściwie zaprojektowany i zainstalowany system CCTV potrafi np. bezbłędnie zidentyfikować osobę, której pomyłkowo wypłacono zbyt dużą kwotę w kasie, lub pracownika czy interesanta, który znalazł się w pomieszczeniu, do którego wejść mu nie było wolno.


Współczesne kamery posiadają taką czułość że, mogą obserwować otoczenie przy świetle zapalonej zapałki. Możliwe jest również zastosowanie kamer pracujących w podczerwieni, które mogą notować zdarzenia w zupełnej ciemności. Kamery mogą być instalowane w wewnątrz lub na zewnątrz obiektu . W tym drugim przypadku umieszczane są w hermetycznych obudowach wyposażonych w grzałkę zapobiegającą roszeniu szyby wizjera. W szczególnych warunkach korzystne jest instalowanie kamer ruchomych oraz kamer które wyposażone są w zdalnie sterowany obiektyw o zmiennej ogniskowej (ZOOM). Kamery mogą pracować w trybie sterowania ręcznego lub automatycznego po zaprogramowaniu przez operatora.
W sytuacji, gdy zależy nam, aby obserwacja była dyskretna można zamontować mini-kamerę umieszczoną np. w obudowie czujki ruchu, za obrazem, itp.
Jednak samo zainstalowanie kamer jest dopiero początkiem systemu obserwacji. Bardzo ważne jest takie skomponowanie systemu, aby był on łatwy w obsłudze i zapewniała właściwe wyniki obserwacji wykorzystane do identyfikacji osób i zdarzeń.
Służą do tego urządzenia obróbki obrazu takie jak:

  • rejestratory cyfrowe;
  • multipleksery;
  • przełączniki sekwencyjne;
  • krosownice wizyjne;
  • dzielniki obrazu itp.

Obraz przekazywany jest z kamer na monitory i równocześnie w zależności od ustawień rejestrowany w formie cyfrowej.

  • Data aktualizacji: 2018-04-09 09:32