Współpracujemy z

Anna Para - Twója kancelaria prawnicza

ALOGORINET

NIF5-1

interfejs sieciowy (do łączenia central na magistrali pętlowej GSS-NET) Interfejs ten umożliwia połączenie wielu central w sieć GSS-NET. Działa on w oparciu o zmodyfikowany protokół RS-485, co pozwala na wzajemne oddalenie central o 1,2 km. Na zamkniętej pętli magistrali GSS-NET można zaadresować do 127 central. Sieć programuje się tylko z programu ParSoft. Wszystkie strefy, przekaŸniki i sygnalizatory posiadają unikalne numery i użytkownik widzi sieć jak jeden duży system o 9700 strefach. W systemie można programować wzajemne zależności między centralami, reakcje na alarm w sieci oraz redundantne połączenia w razie awarii jednej z central.
  • Data aktualizacji: 2018-04-09 09:32