Współpracujemy z

Anna Para - Twója kancelaria prawnicza

ALOGORINET

SIM216-1

Interfejs szeregowy RS232 dla PC lub drukarki Do pojedynczej centrali możemy podłączyć jednoczeœnie dwa interfejsy szeregowe, natomiast do centrali pracującej w sieci możemy podłączyć tylko jeden interfejs szergowy ponieważ drugi port jest już wykorzystywany przez interfejs sieciowy NIF5-1. Można podłączyć interfejs w celu zaprogramowania centrali z komputera, a następnie zabrać go z obiektu. Jeżeli centrala ma realizować wydruk w czasie rzeczywistym, interfejs musi pozostać na stałe w centrali.
  • Data aktualizacji: 2018-04-09 09:32