Współpracujemy z

Anna Para - Twója kancelaria prawnicza

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

Systemy przeciwpożarowe

Jako centrale alarmowe proponujemy mikroprocesorowe centrale najnowszej generacji firm Honeywell – Novar (ESSER), SCHRACK, SIEMENS, ARITECH, POLON ALFA, pracujące z czujnikami adresowanymi, których kolejne modele mają pojemności linii umożliwiające optymalny dobór dla zabezpieczanego obiektu i gwarantują możliwość łączności automatycznej ze stanowiskiem monitorowania.

Centrale te pozwalają nie tylko na stwierdzenie samego faktu powstania pożaru, ale także na okreœlenie pomieszczeń, z których alarm pochodzi oraz wyeliminowanie sygnałów fałszywych, i automatyczne prowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Jako detektory stosowane są czujniki optyczne, termiczne, wielosensorowe - zależnie od nadzorowanego pomieszczenia.

Wszystkie urządzenia mają aktualne atesty i świadectwa kwalifikacyjne konieczne do stosowania w Polsce.

 

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

  • Data aktualizacji: 2019-09-09 11:06