Data wydruku: 2024-07-25 08:46:41

Security Office - Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych Sp. z o.o.

e-mail: biuro@securityoffice.pl www: securityoffice.pl

Oferta

Wideoweryfikacja

 

Co to jest i jak działa system wideoweryfikacji oraz jakie są jego zalety?

System wideoweryfikacji to nowoczesna usługa oferowana przez Security Office, która scala i optymalnie wykorzystuje połączenie systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – wideoweryfikacja alarmów.

Wraz z sygnałem alarmowym zainstalowanego systemu SWIN w obiekcie system wideo weryfikacji automatycznie prezentuje obrazy z zainstalowanych kamer. Operator ma możliwość zapoznania się z obrazami z kamer i dzięki temu może podjąć właściwe decyzje związane z interwencją. Funkcja pre-alarmów wideo automatycznie udostępni operatorowi nagrania wideo zarejestrowane tuż przed zdarzeniem alarmowym, co umożliwi również pełną weryfikację przyczyn alarmu.

Wideoweryfikacja to rozwiązanie, dzięki któremu ochrona mienia jest jeszcze skuteczniejsza, a zarządzanie ewentualnymi interwencjami dokładniejsze i szybsze.

Zalety usługi wideo weryfikacji:

 • detekcja alarmów pochodzących z różnych typów Co to jest i na czym polega usługa
 • czujników,
 • weryfikacja wizualna przyczyny powstania alarmu,
 • określenie liczby osób naruszających obiekt, ich ruchów,
 • zabezpieczenie i ochrona utraty zapisanego materiału wideo,
 • minimalizacja fałszywych alarmów,
 • samoistne generowanie przekazu z pre-alarmu,
 • określenie ogólnej sytuacji wokół obiektu (zaparkowane pojazdy, numery rejestracyjne itp.)

Co to jest i na czym polega uługa wideoobchodów?

Wideoobchody to innowacyjna funkcjonalność umożliwiająca dokonywanie zdalnych kontroli bezpieczeństwa na obiekcie z wykorzystaniem zainstalowanych tam kamer. System automatycznie generuje zdarzenia na konsoli w określonych godzinach, wyświetlając operatorowi konkretne obrazy do weryfikacji. Konieczne jest, aby operator potwierdził na każdym obrazie, ż e się z nim zapoznał i go zweryfikował.

Daje to gwarancję realnej kontroli stanu obiektu. Jest to niezwykle efektywne rozwiązanie, gdyż operator nie musi ciągle obserwować dziesiątek kamer bez żadnej gwarancji, że ujrzy na nich zagrożenie. System wskazuje konkretne kamery, a następnie wymaga, aby operator się z nimi zapoznał.

Funkcje usługi wideo obchodów:

 • odbywa się w określonych interwałach czasowych, obejmując obraz ze wszystkich lub wybranych kamer w obiekcie,
 • polega na dokładnym weryfikowaniu obrazu z każdej kamery osobno – pracownik musi potwierdzić kontrolę w systemie,
 • obejmuje podejmowanie działań prewencyjnych i interwencji, gdy dojdzie np. do niepożądanej wizyty, włamania, zagrożenia pożarowego i innych,
 • optymalizuje ochronę, zapewniając Tobie pełną kontrolę nad bezpieczeństwem budynku.
 • eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza kosztowne usługi ochrony fizycznej