Data wydruku: 2024-06-25 07:25:27

Security Office - Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych Sp. z o.o.

e-mail: biuro@securityoffice.pl www: securityoffice.pl

Oferta

Monitoring systemów

Usługa monitoringu polega na całodobowym nadzorowaniu sygnałów płynących z systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Klientów i przesyłaniu ich do Centrum Monitorowania Alarmów Security Office.

Dyspozytorzy CMA czuwający 24 godziny na dobę reagują natychmiast na sygnały alarmowe z chronionych obiektów i w zależności od umowy z abonentem uruchamiają właściwe procedury ochronne, które obejmują między innymi:

 • Interwencje Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych (SUFO), które natychmiast udają się na miejsce alarmu w celu czynnej ochrony mienia,
 • zawiadomienie wskazanych przez abonenta osób,
 • zawiadomienie Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego,
 • czuwanie nad uzbrojeniami systemu alarmowegoo określonym czasie.

Najbardziej typowymi rodzajami obsługiwanych alarmów są:

 • włamanie, napad, pożar,
 • kradzież pojazdu, napad na transport,
 • przed wybuchowe stężenie gazu,
 • stany energetyczne i temperaturowe (chłodnictwo,
 • systemy grzewcze),
 • stany powodziowe,
 • pomoc medyczna,
 • pomoc osobom w podeszłym wieku.