Data wydruku: 2024-02-27 23:51:24

Security Office - Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych Sp. z o.o.

e-mail: biuro@securityoffice.pl www: securityoffice.pl

Oferta

Systemy SAP / POŻ

SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE SAP, DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY DSO ORAZ NAGŁOŚNIENIA PA

Systemy Sygnalizacji Alarmu Pożarowego SAP

Firma Security Office w swojej bogatej ofercie usług instaluje również profesjonalne Systemy Alarmu Pożarowego SAP, które pozwalają nie tylko na stwierdzenie samego faktu, ale także na określenie pomieszczeń, z których alarm pochodzi, oraz wyeliminowanie sygnałów fałszywych i auto- matyczne prowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Jako detektory stosowane są czujniki optyczne, termiczne, wielosensorowe -zależnie od nadzorowanego pomieszczenia.

Wszystkie urządzenia mają aktualne atesty i świadectwa kwalifikacyjne konieczne do stosowania w Polsce. Security Office jest operatorem monitoringu pożarowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Systemy Dźwiękowego Systemu Ostrzegania DSO

Systemy pożarowe współpracują z Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym DSO, który pozwala na alarmowanie pożarowe, (jest zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru), a także na nadawanie komunikatów głosowych, reklamowych lub służyć do odtwarzania muzyki w obiektach o znacznej powierzchni. System ten wspomaga prawidłową ewakuację w przypadku pożaru, katastrofy lub innego zagrożenia. DSO umożliwia pełną konfigurację i integrację z innymi instalacjami bezpieczeństwa. W sytuacji zagrożenia uruchamia on wcześniej nagrane komunikaty głosowe.

Systemy Nagłośnieniowe i Public Addres

W naszej ofercie mogą również Państwo znaleźć usługę projektowania, dostawy, montażu i serwisowania Systemów Nagłośnieniowych i (P)ublic (A)ddress, które znajdują zastosowanie przy odtwarzaniu muzyki jako tła w sklepach, szkołach, urzędach, obiektach sportowych, restauracjach, biurowcach, ogródkach i wielu innych miejscach, których nie sposób zliczyć. Ze względu na bardzo dobre parametry, możliwość rozbudowy i bezawaryjność polecamy Państwu systemy budowane w technice 100V.