Data wydruku: 2024-07-25 09:08:50

Security Office - Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych Sp. z o.o.

e-mail: biuro@securityoffice.pl www: securityoffice.pl

Oferta

Monitoring pojazdów GPS

Monitorowanie pojazdów GPS

Monitoring i Ochrona Pojazdów GPS jest systemem umożliwiającym określenie dokładnej pozycji obiektu znajdującego się w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej. Dzięki zainstalowanemu w pojeździe odbiornikowi GPS oraz technologii GPRS, osoby odpowiedzialne za zarządzanie transportem i logistyką w firmie (lub klient indywidualny), mogą w trybie rzeczywistym na komputerze lub urządzeniu mobilnym śledzić i zarządzać pojazdem lub flotą pojazdów na specjalnie przeznaczonych do tego celu elektronicznych mapach. Osoba zarządzająca posiada całodobowy dostęp do szczegółowej historii monitorowanych pojazdów.

System monitoringu GPS pozwala efektywnie zarządzać między innymi:

 • trasami przejazdu,
 • miejscami postoju,
 • zużyciem paliwa,
 • prędkościami pojazdu,
 • zdarzeniami alarmowymi itp.

KD - kontrola dostępu oraz RCP - rejestracja czasu pracy

W zwiaązku z dużyym naciskiem na bezpieczenństwo osoób i mienia w instytucjach publicznych, firmach, a także domach prywatnych, coraz większą popularność zyskują kompleksowe systemy kontroli dostępu, które również posiadamy w swojej ofercie.

System taki zapewnia kontrolę dostępu do pomieszczenń, nadzór nad przepływem osób pomiędzy poszczególnymi strefami lub budynkami, a także monitorowanie ruchu w danym obszarze.

 

Jak działa system?

Gdy osoba chce wejśś do określonej strefy musi zostać zweryfikowana przez odpowiednie urządzenie. Takie urządzenie, (czytnik, kontroler) ma za zadanie identyfikację tej osoby i sprawdzenie, czy spełnione są warunki, okreąlają- ce zezwolenie na dostęp do danej strefy. Następnie po poprawnej weryfikacji, w przypadku zezwolenia na wejście, urzśdzenie uruchamia elementy blokujące, które otwierają drzwi.

Kontrolę dostępu można zintegrować z oferowaną przez naszą firmę usługą RCP - Rejestracja Czasu Pracy, która umożliwia między innymi:

 • automatyczne rozliczanie czasu pracy

 • dużą przepustowość systemu

 • możliwość integracji z programem kadrowo-płacowym

 • integrację z programem kontroli dostępu

 • zgodność z wymogami kodeksu pracy

 • wysoką jakość i niezawodność urządzeń

 • obsługę popularnych formatów kart zbliżeniowych