Współpracujemy z

Anna Para - Twója kancelaria prawnicza

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

Szlabany automatyczne i zapory drogowe

FAAC: Szlaban 615 BPR

Szlaban hydrauliczny
z ramieniem do 5


Zastosowania
Szlabany serii 615 BPR zostały zaprojektowane do pracy średnio-intensywnej

i dlatego doskonale sprawdzają się na małych parkingach, w niewielkich

zakładach przemysłowych, warsztatach i magazynach. Są one dostępne w

wersjach z ramieniem o przekroju prostokątnym, w tym również łamanym –

przeznaczonym do niskich wjazdów.


Trwałość
Dzięki konstrukcji opartej na napędzie hydraulicznym szlabany FAAC

serii 615 oferują wysoką odporność na przeciążenia i zużycie. Ich żywotność

jest wielokrotnie większa niż ta, którą oferują szlabany elektromechaniczne

z przekładniami zębatymi.


Zgodność technologiczna
Uniwersalna konstrukcja centrali sterującej 615 BPR umożliwia podłączenie

szeregu różnych akcesoriów FAAC do zdalnego sterowania, sygnalizacji

i zabezpieczenia przed zgnieceniem.


Bezpieczeństwo i użyteczność
Napęd hydrauliczny w szlabanach 615 BPR pozwala na precyzyjną regulację

siły pracy oddzielnie przy otwieraniu i zamykaniu oraz na zabezpieczenie przed

wyłamaniem ramienia w pionie (przeciwwyłamaniowy zawór hydrauliczny).

 

Pobierz broszurę

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

  • Data aktualizacji: 2019-09-09 11:06