Współpracujemy z

Anna Para - Twója kancelaria prawnicza

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

Szlabany automatyczne i zapory drogowe

FAAC: Szlaban 620

Szlaban hydrauliczny
z ramieniem do 5


Zastosowania
Szlabany serii 620 zostały zaprojektowane do pracy intensywnej

lub ciągłej i dlatego doskonale sprawdzają się przy dużych obciążeniach.

Są one dostępne w różnych wersjach wyposażenia, m. in. z ramionami

okrągłymi-wychylnymi dla zabezpieczenia przed wyłamaniem poziomym

przy wjeździe lub wyjeździe.


Bezpieczeństwo i użyteczność
Napęd hydrauliczny w szlabanach 620 pozwala na precyzyjną regulację

siły pracy oddzielnie rzy otwieraniu i zamykaniu oraz na zabezpieczenie

przed wyłamaniem ramienia w pionie (zawór ANTY-WANDAL). Wszystkie

szlabany tej serii pracują z najwyższą kulturą – z miękkim akończeniem

ruchu ramienia.


Trwałość
Dzięki konstrukcji opartej na napędzie hydraulicznym szlabany FAAC

serii 620 oferują wyjątkową odporną  na przeciążenia i zużycie. Ich żywotność

jest nieporównywalnie większa niż ta, którą oferują nawet najlepsze szlabany

elektromechaniczne z przekładniami zębatymi.

 

Pobierz broszurę

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

  • Data aktualizacji: 2019-09-09 11:06